Бързи контакти:
9700 Шумен,
местност СМЕСЕ /бившата Авто школа/ – срещу Хиподрума

Телефони:
054
 
/ 87 44
 
34

e-mail:
kolej_shumen@abv.bg


последни новини

ЧПКТ”Шумен” подготвя квалифицирани кадри, които след завършването си придобиват Свидетелство за професионална квалификация IV степен,   което им дава право да заемат ръководни длъжности в различните области на туризма  (хотелиерство, ресорантьорство, екскурзоводство) или да предприемат собствен бизнес. Обучението на работещите  в бранша, дава възможност да повишат квалификацията си и да запазят работното си място чрез придобиването на легитимен документ.В Частен професионален колеж по туризъм "Шумен" започна приемът на документи за новата 2016/2017г. по специалностите: Организация и управление в хотелиерството, Организация и управление на ресторантьорството, Организация на екскурзоводската дейност. Кандидатите могат да се записват в офиса на колежа всеки делничен ден от 10-16 часа. Приемът е по документи – диплома за средно образование.Съобщение!!!
До всички курсисти, придобили четвърта степен на професионална квалификация в ЧПКТ”Шумен”!
Уважаеми колеги,
Съгласно Договор за сътрудничество с ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ, гр.Добрич (http://vumk.eu) завършилите и придобили четвърта степен на професионална квалификация по специалностите в ЧПКТ”Шумен” могат да продължат обучението си за придобиване на степен ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР по специалност „МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И ТУРИЗМА”, като им се признава времетраенето на обучението в ЧПКТ”Шумен”.
Форма на обучение: задочна
Срок: 4 семестъра
Място на обучение: ЧПКТ”Шумен”, Варна
За справки и записване: kolej_shumen@abv.bg
Срок за заявяване на молби – 20 април 2014г.

ЧПКТ "Шумен" има вече група във Facebook!!!
Ще се радваме да се присъедините към нас чрез следния линк:
www.facebook.com

Новини

ЧПКТ”Шумен” подготвя квалифицирани кадри, които след завършването си придобиват Свидетелство за професионална квалификация IV степен,   което им дава право да заемат ръководни длъжности в различните области на туризма  (хотелиерство, ресорантьорство, екскурзоводство) или да предприемат собствен бизнес. Обучението на работещите  в бранша, дава възможност да повишат квалификацията си и да запазят работното си място чрез придобиването на легитимен документ.
Още...В Частен професионален колеж по туризъм "Шумен" започна приемът на документи за новата 2016/2017г. по специалностите: Организация и управление в хотелиерството, Организация и управление на ресторантьорството, Организация на екскурзоводската дейност. Кандидатите могат да се записват в офиса на колежа всеки делничен ден от 10-16 часа. Приемът е по документи – диплома за средно образование.
Още...Съобщение!!!
До всички курсисти, придобили четвърта степен на професионална квалификация в ЧПКТ”Шумен”!
Уважаеми колеги,
Съгласно Договор за сътрудничество с ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ, гр.Добрич (http://vumk.eu) завършилите и придобили четвърта степен на професионална квалификация по специалностите в ЧПКТ”Шумен” могат да продължат обучението си за придобиване на степен ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР по специалност „МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И ТУРИЗМА”, като им се признава времетраенето на обучението в ЧПКТ”Шумен”.
Форма на обучение: задочна
Срок: 4 семестъра
Място на обучение: ЧПКТ”Шумен”, Варна
За справки и записване: kolej_shumen@abv.bg
Срок за заявяване на молби – 20 април 2014г.


Още...ЧПКТ "Шумен" има вече група във Facebook!!!
Ще се радваме да се присъедините към нас чрез следния линк:
www.facebook.com


Още...Частен професионален колеж
по туризъм “Шумен” е създаден
на основание чл.11, ал.3 от
Закона за народната просвета,
във връзка с чл.18, ал.2, т.1 от
Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета
и чл. 17 от Наредба №7/25.06.2001 г.
със заповед на Министъра на
образованието и науката
№ РД 14-53/09.06.2009 г.
 
История   Екип   Материална база   Учебни практики   Контакти   Web mail
Клуб на младия предприемач   Прием 2016/2017   Такси   Форми на обучение   Документи

Разработено от Школа А&Б© и Милко Янков
2009